Cash register with cash register receiptNiestety poniższy artykuł jest już nieaktualny. Ustawodawca zmienił swoje dotychczasowe stanowisko. Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 2177) przewiduje jedynie zwolnienie od posiadania kasy rejestrującej dla lekarzy i prawników wykonujących usługi wykonywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (§4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia). Innymi słowy kasy nie będzie musiał posiadać lekarz który świadczy usługi tylko w ramach telemedycyny i prawnik, który udziela porad tylko przez internet. 

Każdy kto był kiedykolwiek obarczony był obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, ma świadomość tego, jak kłopotliwy jest to obowiązek. Drukowanie raportów kasowych, dziennych, miesięcznych, archiwizacja rolek, legalizacja, przeglądy – wszystkie te czynności są znane doskonale każdemu posiadaczowi kasy fiskalnej. Do końca 2016 r obowiązywała zasada zgodnie z którą każdy podmiot obsługujący osoby fizyczne, a więc w praktyce prawie, każdy lekarz prowadzący własną przychodnię i świadczący w niej usługi poza kontraktem, musiał posiadać kasę fiskalną. Wszelkie transakcje dokonywane z osobami fizycznymi należało bowiem rejestrować na kasie.

Minister finansów zarówno lekarzom (ale również prawnikom) postanowił zrobić prezent na koniec roku.

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku przeprowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 21 września 2016 r. wprowadza zwolnienia od obowiązku posiadania kasy w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 ust. 1 pkt 2 ppkt f w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2 projektu rozporządzenia). Decyzji tej przyświecało przeświadczenie, że jeżeli dany podmiot dokonuje wyłącznie transakcji droga bezgotówkową to wtedy nie ma żadnego sensu, aby przedsiębiorca-lekarz musiał posiadać kasę fiskalną. Warunkiem zwolnienia jest złożenie upoważnienia do banku prowadzącego rachunek firmowy do przekazywania organom podatkowym informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Dodatkowo zapłata wykonana poprzez przelew za usługę medyczną musi być opisana tak, aby dokładnie wynikało za co klient-pacjent zapłacił.

Mówiąc wprost, nie trzeba korzystać z kasy jeżeli wszyscy nasi pacjenci – klienci będący osobami fizycznymi płacą wynagrodzenie na nasze konto firmowe. Aby organy podatkowe miały wgląd do naszych przychodów musimy rzetelnie prowadzić dokumentację podatkową a wpływy na konto muszą mieć odniesienie wprost do zapisów w naszych księgach. Do tego celu upoważniamy bank do przekazywania wszystkich informacji o naszym koncie organom podatkowym.

Wydaje się, że proponowana forma rozporządzenie wejdzie w życie bez istotniejszych modyfikacji. Z perspektywy jednoosobowego przedsiębiorcy wykonującego wolny zawód zmiana wydaje się korzystna. Podatnik ewidentnie zostaje odciążony, zarówno pod względem kosztów jak i obowiązków, które z natury rzeczy były uciążliwe. Zmianę tą należy zatem oceniać pozytywnie, pod warunkiem, że ustawodawca wykaże się konsekwencją i nie zmieni swojej decyzji po roku.

Data dodania: 24/10/2016
Autor: Piotr Rudnicki

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *